Spotkanie w Stowarzyszeniu Menadżerów Austria Polska - Łódź
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
16.05.2013.
14 maja 2013r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w Stowarzyszeniu Menedżerów Austria-Polska Łódź poświęconemu problematyce historycznej. Tym razem prof.  Jan Kanty Chrzanowski  zaprezentował swoją książkę „Historia powstania Łodzi”, która wkrótce ukaże się rynku wydawniczym.  Autor przedstawia w niej dzieje miasta  - od małej osady położonej  wśród lasów nad rzeczką Ostrogą -  do nowoczesnego ośrodka przemysłu włókienniczego, którym stała się Łódź w XIX wieku.

Szczególną uwagę poświęcił autor postaci Rajmunda Rembielińskiego (herbu Lubicz - 1775 -1841), działaczowi politycznemu i gospodarczemu w okresie autonomii Królestwa Polskiego, m.in. marszałkowi Sejmu Królestwa Polskiego, prezesowi Komisji Województwa Mazowieckiego, głównemu pomysłodawcy utworzenia okręgu przemysłu włókienniczego w okolicy Łodzi.
 
Prof.  Jan Chrzanowski niezwykle barwnie opowiedział o Rajmundzie Rembielińskim, twórcy i odkrywcy Łodzi, człowieku o wszechstronnych zainteresowaniach i talentach, jego karierze zawodowej a przede wszystkim o tym, jak budował Łódź.
 
Młodzieży spodobała się też edytorska szata książki, która jest bogato ilustrowana materiałami źródłowymi, mapami, zdjęciami  i rycinami. Spotkanie zakończyło się żywą wymianą zdań na temat zaprezentowanego przez autora materiału oraz wykonaniem pamiątkowego zdjęcia. Wykład stanowi podstawę do dalszej pracy językowo - historycznej w zakresie CLIL – zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu.


Zmieniony ( 16.05.2013. )