Ojczyzna Polszczyzna
Wpisał: Ewa Sztombka   
13.10.2013.
Uczniowie naszego liceum przystąpili w tym roku szkolnym do Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Wzięli w nim udział: Katarzyna Jüngst (3H), Mateusz Józefowicz (3B) oraz Dominika Dryżek, Michał Marchel, Marlena Kowalska, Bartłomiej Sidorowicz, Aleksander Wańkowski, Aleksandra Ciesielska (3M). Etap I (pisemny) odbył się 4 X 2013 r. a  część  ustna 11 X 2013 r. Uczniowie rozwiązywali test językowy oraz analizowali i interpretowali wylosowany wiersz. Odpowiedzi uczniów oceniała Komisja w składzie: Anna Rakowska – przewodniczący, Ewa Sztombka, Ewa Kowalska, Anna Przybył. Teraz wyniki konkursowych zmagań przekazane zostaną do Komisji Centralnej we Wrocławiu, która zadecyduje o tym, kto weźmie udział w następnym etapie – wojewódzkim.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i trzymamy kciuki.

Zmieniony ( 13.10.2013. )