Akcja świąteczno- noworoczna w Teatrze Muzycznym
Wpisał: Kamilla Noweta   
09.01.2014.
21.12.2013 roku uczniowie naszej szkoły, dyrektor oraz pedagog uczestniczyli jako wolontariusze w akcji charytatywnej w Teatrze Muzycznym.
Jak co roku już od co najmniej 20 lat nasza szkoła włącza się w akcję organizowaną przez  Stowarzyszenie Komitet Dziecka. Nasi wolontariusze mają szczególne zadanie , bo zajmują strategiczną pozycję podczas trwania imprezy. Naszym zadaniem jest wyładowanie paczek z samochodu, wypakowanie ich z pudeł, podział na poszczególne bufety. Do rozdysponowania mamy również kilkanaście palet pączków i kilkanaście zgrzewek napojów dla dzieci.

 
 
  
Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi corocznie organizuje integracyjną imprezę choinkowo-noworoczną dla dzieci z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, które z powodów losowych lub zdrowotnych znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
21 grudnia 2013 r. już po raz trzydziesty trzeci  w  Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się taka impreza. Spotkanie uświetniło przedstawienie pt.: "Kopciuszek"  w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. Wszystkie zaproszone na imprezę dzieci zostały poczęstowane pączkami i soczkami oraz otrzymały paczki ze słodyczami .
Ogółem do Teatru Wielkiego zostało zaproszonych  około 1000 dzieci - bilety rozprowadzane były za pośrednictwem Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
Niezależne, świąteczne paczki ze słodyczami otrzymały także dzieci chore i niepełnosprawne leżące w domach i szpitalach, objętych nauczaniem indywidualnym.
Impreza organizowana była po raz kolejny pod patronatem Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego.
Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy uczestniczyli  w  imprezie i oddawali swoja cząstkę innym.
Zmieniony ( 16.01.2014. )