Finał i V miejsce Natalii Klepacz
Wpisał: Ewa Kowalska   
16.03.2014.
Pojęcie piękna i dobra w filozofii księdza profesora Józefa Tischnera to hasło tegorocznej, dziewiątej już edycji konkursu „Tischnerowskie ślady” poświęconego życiu i twórczości patrona imprezy, która odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury. Konkurs zorganizowano 13 marca, w dzień po rocznicy urodzin nieżyjącego już "góralskiego filozofa". Inicjatorem, organizatorem i gospodarzem imprezy od samego jej początku jest Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. 


 
Zmagania rozpoczęły się od testu ze znajomości tematyki konkursowej. Tym razem nie były one jednak jeszcze przepustką do finału, ponieważ uczestnicy przedstawiali także pięciominutowe prezentacje interpretacji podanych w bibliografii tekstów filozoficznych, wzbogaconych wizualizacją multimedialną, które to oceniane były przez jury. W jego skład wchodzili opiekunowie uczestników. Ta dwuetapowa rywalizacja wyłoniła dopiero piątkę finalistów. Potem ich oceną zajęło się jury, w którym byli:
  • ks. dr Marek Sołtysiak – adiunkt Katedry Filozofii z Poznania na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
  • Jakub Łobocki – przedstawiciel Instytutu Myśli Tischnera,
  • Kazimierz Tischner – prezes stowarzyszenia „Drogami Tischnera” a zarazem brat ks. profesora.
Uczestnicy musieli udzielić odpowiedzi na trzy wylosowane pytania wykazując się znajomością zarówno biografii księdza Tischnera jak i zrozumieniem jego prac. O wynikach zadecydowały ostatecznie prezentacje multimedialne przedstawione przed komisją konkursową i rozmowa z komisją. A nie było łatwo, bo jury pytało się na przykład o to, kim był Marin Heidegger i zadawało pytania z filozofii.
Zmieniony ( 25.03.2014. )