Zebrania z rodzicami na śródsemestr
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
20.10.2007.

Zapraszamy rodziców i opiekunów naszych uczniów na spotkania śródsemestralne z wychowawcami w dniu 5 listopada 2007 r. o godz. 1700. Tematyka dotyczy będzie przede wszystkich podsumowania osiągnięć edukacyjnych oraz frekwencji.

Przydział sal:

 1. klasa 1A, wych. Ewa Sikora - sala 2
 2. klasa 1B, wych. Elżbieta Kowara - sala 3
 3. klasa 1C, wych. Joanna Siutkowska - sala 38
 4. klasa 1D, wych. Ewa Witkowska - sala 5
 5. klasa 1E, wych. Michał Sosler - sala 8
 6. klasa 2A, wych. Eugenia Kowalska - sala 34
 7. klasa 2B, wych. Zofia Hylewska - sala 11
 8. klasa 2C, wych. Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk - sala 22
 9. klasa 2D, wych. Adam Szadkowski - sala 7
 10. klasa 2E, wych. Katarzyna Osuchowska - sala 13
 11. klasa 3A, II wych. Barbara Makowska - sala 12
 12. klasa 3B, wych. Wojciech Kubiak - sala 37
 13. klasa 3C, wych. Monika Woźniak - sala 21
 14. klasa 3D, wych. Ewa Kowalska - sala 6
 15. klasa 3E, wych. Arkadiusz Gawełek - sala 24
Zmieniony ( 30.10.2007. )