Harmonogram matur wg CKE
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
21.10.2007.

 

Harmonogram matur 2012

Zgodnie z ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną komunikatem egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

Egzaminy pisemne:

 przedmiottermin (podstawa)termin (rozszerzenie)
 język polski 4 maja 2012 r.
godz. 900 - 1150
7 maja 2012 r.
godz. 900 - 1200
 język angielski 10 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
10 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 wiedza o społeczeństwie  11 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
 11 maja 2012 r.
godz. 900 - 1200
 język włoski 24 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
24 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 język niemiecki 16 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
16 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 geografia 17 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
17 maja 2012 r.
godz. 900 - 1130
 biologia 14 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
14 maja 2012 r.
godz. 900 - 1130
 historia  14 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600
 14 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1700
 matematyka 8 maja 2012 r.
godz. 900 - 1150
9 maja 2012 r.
godz. 900 - 1200
 fizyka i astronomia 11 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600
11 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1630
 chemia 15 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600
15 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1630
 język rosyjski 18 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
18 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 język francuski 21 maja 2012 r.
godz. 900 - 1100
21 maja 2012 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 informatyka 15 maja 2012 r.
godz. 900 - 1015 (arkusz 1) i
godz. 1045 - 1245 (arkusz 2)
15 maja 2012 r.
godz. 900 - 1030 (arkusz 1) i
godz. 1100 - 1330 (arkusz 2)

 

Egzaminy ustne:

 od 4 do 25 maja 2012 r. (ustala szkoła)

 

 

Egzamin w terminie dodatkowym:

 od 5 do 21 czerwca 2012 r.

 

Egzaminy poprawkowe:

21 sierpnia 2012 r. (pisemny

od 20 do 24 sierpnia 2012 r. (ustne)

 

 

Harmonogram matur 2011

Zgodnie z ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną komunikatem egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

Egzaminy pisemne:

 przedmiottermin (podstawa)termin (rozszerzenie)
 język polski 4 maja 2011 r.
godz. 900 - 1150
4 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1700
 język angielski 6 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
6 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 wiedza o społeczeństwie  9 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
 9 maja 2011 r.
godz. 900 - 1200
 język włoski 23 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
23 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 język niemiecki 11 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
11 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 geografia 13 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
13 maja 2011 r.
godz. 900 - 1130
 biologia 10 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
10 maja 2011 r.
godz. 900 - 1130
 historia  18 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
 18 maja 2011 r.
godz. 900 - 1200
 matematyka 5 maja 2011 r.
godz. 900 - 1150
5 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1700
 fizyka i astronomia 12 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
12 maja 2011 r.
godz. 900 - 1130
 chemia 18 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1600
18 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1630
 język rosyjski 16 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
16 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 język francuski 19 maja 2011 r.
godz. 900 - 1100
19 maja 2011 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)

 

Egzaminy ustne:

 od 4 do 27 maja 2011 r. (ustala szkoła)

 

 

Egzamin w terminie dodatkowym:

 od 6 do 21 czerwca 2011 r.

 

Egzaminy poprawkowe:

23 sierpnia 2011 r. (pisemny

od 22 do 26 sierpnia 2011 r. (ustne)

 

 Harmonogram matur 2010

Zgodnie z ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną komunikatem egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

Egzaminy pisemne:

 przedmiottermin (podstawa)termin (rozszerzenie)
 język polski 4 maja 2010 r.
godz. 900 - 1150
4 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1700
 język angielski 6 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
6 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 wiedza o społeczeństwie  7 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
 7 maja 2010 r.
godz. 900 - 1200
 język włoski 21 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
21 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 język niemiecki 11 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
11 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 geografia 13 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
13 maja 2010 r.
godz. 900 - 1130
 biologia 10 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
10 maja 2010 r.
godz. 900 - 1130
 historia  17 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
 17 maja 2010 r.
godz. 900 - 1200
 matematyka 5 maja 2010 r.
godz. 900 - 1150
5 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1700
 fizyka i astronomia 20 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
20 maja 2010 r.
godz. 900 - 1130
 chemia 17 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1600
17 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1630
 język rosyjski 14 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
14 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)
 język francuski 19 maja 2010 r.
godz. 900 - 1100
19 maja 2010 r.
godz. 1400 - 1600 (arkusz 1) i
godz. 1630 - 1740 (arkusz 2)

 

Egzaminy ustne:

 od 4 do 28 maja 2010 r. (ustala szkoła)

 

 

Egzamin w terminie dodatkowym:

 od 7 do 19 czerwca 2010 r.

 

Egzaminy poprawkowe:

23 sierpnia 2010 r. (pisemny

od 19 do 25 sierpnia 2010 r. (ustne)

 

 


Harmonogram matur 2009

Zgodnie z ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną komunikatem egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

Egzaminy pisemne:

 przedmiottermin (oba poziomy)
 język polski 4 maja 2009 r. godz. 900
 język angielski 5 maja 2009 r. godz. 900 
 wiedza o społeczeństwie 6 maja 2009 r. godz. 900 
 język włoski6 maja 2009 r. godz. 1400 
 język niemiecki  7 maja 2009 r. godz. 900 
 geografia 8 maja 2009 r. godz. 900 
 biologia 11 maja 2009 r. godz. 900 
 historia 12 maja 2009 r. godz. 900 
 matematyka 13 maja 2009 r. godz. 900 
 fizyka i astronomia 14 maja 2009 r. godz. 900 
 historia sztuki 14 maja 2009 r. godz. 1400 
 chemia 15 maja 2009 r. godz. 900 
 język rosyjski 18 maja 2009 r. godz. 900 
 język francuski 19 maja 2009 r. godz. 900 

 

Egzaminy ustne:

 od 4 do 29 maja 2009 r. (ustala szkoła)

 

 

 

 

Harmonogram matur 2008

Zgodnie z ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną komunikatem egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

Egzaminy pisemne:

 przedmiottermin (oba poziomy)
 język polski 5 maja 2008 r. godz. 900
 język angielski 6 maja 2008 r. godz. 900 
 wiedza o społeczeństwie 7 maja 2008 r. godz. 900 
 język niemiecki 8 maja 2008 r. godz. 900 
 język włoski 8 maja 2008 r. godz. 1400 
 geografia 9 maja 2008 r. godz. 900 
 biologia 12 maja 2008 r. godz. 900 
 historia 13 maja 2008 r. godz. 900 
 matematyka 14 maja 2008 r. godz. 900 
 fizyka i astronomia 15 maja 2008 r. godz. 900 
 historia sztuki 15 maja 2008 r. godz. 1400 
 chemia 16 maja 2008 r. godz. 900 
 język rosyjski 19 maja 2008 r. godz. 900 
 język francuski 20 maja 2008 r. godz. 900 

 

Egzaminy ustne:

 od 5 do 31 maja 2008 r. (ustala szkoła)

 

Zmieniony ( 25.03.2012. )