Konkurs Tischnerowski
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
30.10.2007.

ImageSzanowni Państwo

Dyrektorzy Łódzkich Szkół Ponadgimnazjalnych,
Dyrektorzy Szkół Noszących Imię ks. prof. Józefa Tischnera 

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu

NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA - TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY

organizowanego przez XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.

 

KONKURS ZAKOŃCZONY - RELACJA Z KONKURSU  

zobacz też: III Szkolny Konkurs Tischnerowski - wyniki  

 

 

 

 

Program zjazdu

piątek, 16 listopada 2007r.
 • 9.00 - 10.00 przyjazd uczestników (zakwaterowanie)
 • 11.00 - 14.00 zwiedzanie Łodzi
 • 14.30 - 15.30 obiad
 • 16.00 - 19.00 konkurs (prezentacje uczniów)
 • 19.00 - 19.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 • 20.00 - 21.00 uroczysta kolacja
 • 21.00 nocleg
sobota, 17 listopada 2007r.
 • 8.00 - 9.00 śniadanie
 • 10.00 wyjazd uczestników

 

Regulamin

Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej Konkursem) przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i uczniów szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera.
 2. Konkurs jest realizowany we współpracy z:
  • Polskim Towarzystwem Filozoficznym,
  • Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 3. Organizatorem Konkursu jest XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi
 4. Celem Konkursu jest:
  • popularyzacja postaci ks. prof. Józefa Tischnera wśród młodzieży,
  • wzbogacanie wiadomości  o życiu i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera,
  • upowszechnianie wartości etycznych i estetycznych głoszonych przez ks. prof. Józefa Tischnera,
  • kształcenie umiejętności interpretacyjnych, retorycznych i oratorskich uczniów,
  • promocja Łodzi wśród społeczności Szkół Tischnerowskich z całej Polski.
 5. Regulamin Konkursu jest umieszczony na stronie internetowej XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi: www.23lo.bo.pl
 6. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych Łodzi oraz uczniom szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera.
 7. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Organizacyjny z siedzibą w Łodzi (Al. Józefa Piłsudskiego 159, 92 - 332 Łódź). W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
  • przewodniczący: mgr inż. Jolanta Swiryd (dyrektor)
  • członkowie: mgr Ewa Kowalska (nauczyciel języka polskiego), mgr Ewa Sztombka (nauczyciel języka polskiego), mgr Arkadiusz Gawełek (nauczyciel informatyki)
 8. Finał Konkursu odbędzie się 16 listopada 2007 roku w XXIII LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w  Łodzi.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


HARMONOGRAM
 1. Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w Konkursie: do 1 października 2007 r.
 2. Zjazd uczestników konkursu: 16 listopada 2007 r.
 3. Finał Konkursu: 16 listopada 2007 r.

Wszystkie informacje o konkursie będzie można znaleźć na stronie internetowej XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi Image(www.23.lo.bo.pl) oraz u Członka Komitetu Organizacyjnego – Ewy Kowalskiej ewuniadom@wp.pl (ewuniadom@wp.pl).


NAGRODY
 1. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców zapewnia Komitet Organizacyjny.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 1. Szkołę zgłaszającą swój udział w Konkursie reprezentuje 1 - 3 uczniów.
 2. Sposób wyboru uczestnika/uczestników Konkursu ustala zgłaszająca go/ich szkoła.
 3. Uczeń przystępujący do Konkursu przygotowuje wystąpienie – max 10 min, będące jego indywidualną interpretacją wybranej myśli Józefa Tischnera zamieszczonej w Myślach wyszukanych W. Bonowicza w rozdziale "Człowiek i jego nadzieja".
KRYTERIA OCENY WYSTĄPIENIA
 1. Poprawnośc merytoryczna wypowiedzi.
 2. Poprawność językowa wypowiedzi.
 3. Zastosowanie środków retorycznych.
 4. Oryginalność wystąpienia.
 5. Wykorzystanie czasu przeznaczonego na prezentację.

SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ
 1.  Wojciech Bonowicz
 2. Maria Tuchowska
 3. Ewa Kowalska
 4. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego.

GOŚĆ HONOROWY – OJCIEC RODZINY -  KAZIMIERZ TISCHNER


BIBLIOGRAFIA OBOWIĄZKOWA
 1. Józef Tischner, Myśli wyszukane, wybór Wojciech Bonowicz, Wyd. Znak, Kraków 2002.3.

BIBLIOGRAFIA ZALECANA
  
 1. Lichański, Co to jest retoryka?, Kraków 1996.
 2. H. Lemmermann, Szkoła retoryki, Wrocław 1999.
 3. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1990.
 4. H. Karaś, E. Wierzbicka – Piotrowska, Język polski. Wśród znaków kultury. Retoryka. 
      Kielce 2002.

UWAGI KOŃCOWE
 1. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają wraz z opiekunami na własny koszt.
 2. Organizatorzy rezerwują miejsca noclegowe wraz z posiłkami.
 3. Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie we własnym zakresie opłacają dodatkowe miejsca noclegowe  i wyżywienie (z 15 XI na 16 XI 2007 r.).
 4. Organizatorzy zapraszają uczestników na wycieczkę po Łodzi.
 5. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wpłaty na konto organizatorów sumy 50 zł (przewidywany   koszt   jednego   noclegu  –  z  16 XI  na 17 XI 2007r., obiadu i uroczystej kolacji oraz śniadania dnia następnego) do 1 października 2007r.

Rada Rodziców przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera,   92-332 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 159

85 1020 3378 0000 1202 0010 8977
konkurs Na ścieżkach życia

 

Wpłata pieniędzy w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

 

Jesteśmy przekonani, że "Ci od Tischnera" nie zawiodą!
 

 

 

 

Zmieniony ( 30.01.2008. )